Otevřít menu
Home  >  Aplikace stěrky  >  Aerogel

Technologie Aerogel

Materiál s převratnými izolačními vlastnostmi

Aerogel patří mezi základ námi vyráběných stěrek. A proč právě Aerogel? Jeho struktura a vlastnosti jsou mnoha odborníky označovány jako převratné. Aerogel je pevná látka, která má extrémně nízkou hustotu. 99,8% objemu Aerogelu je vzduch! Zbývající 0,2 % tvoří oxid křemičitý.

aerogel

Velice jemná struktura Aerogelu minimalizuje přenos tepla. Z tohoto důvodu se dá označit jako materiál, který nabízí vynikající termoizolační vlastnosti. Vnitřní struktura aerogelu se skládá z křemičitých dutých koulí o velikosti řádově několika nanometrů. A právě díky těmto vlastnostem tvoří základ ve složení našich stěrek.

Aerogely mohou být připraveny z řady chemických prvků. Nejčastěji jsou křemičité aerogely. Byly však již vyrobeny i aerogely na bázi jiných chemických prvků, například uhlíku, hliníku nebo zinku.

Výzkum Aerogelu je datován od 30.let 20. století. Postupné zdokonalování jeho výroby a stálé zlepšování jeho fyzikálních vlastností neuniklo ani pozornosti vědců z kosmického výzkumu. Tepelně izolační vlastnosti Aerogelu dokázaly vědci využít při konstrukcích kosmických zařízení. Například elektroniku vozítka na Marsu spolehlivě Aerogel izoloval i při extrémně nízkých teplotách, které by bez spolehlivé izolace zničily celou elektroniku kosmického vozítka. Aerogel se tedy osvědčil i v těch nejnáročnějších podmínkách a je naprosto přirozené, že nadešel čas využít právě tento unikátní materiál i pro náš každodenní život.

A kde jinde využít tepelně izolačních vlastností Aerogelu, než pro izolaci staveb a ve stavebnictví a průmyslu obecně. Výzkum se posouvá a Aerogel opět jen přesvědčuje o svých vynikajících vlastnostech. Vývoj izolačních omítek stále pokračuje. Probíhá i testování výplní cihel aerogelem. Vyplněné dutiny cihel perlinkou nebo obdobným izolačním materiálem jsou již na trhu. Aerogel ale opět vítězí i v tomto srovnání. 165mm silná zeď z cihel s výplní dutin Aerogelem nahradí 263mm silnou zeď vyplněnou perlinkou nebo 1240mm silnou zeď jen z dutých bloků. A v okamžiku, kdy se vyřeší i vyšší pořizovací náklady na výrobu, stane se Aerogel izolační jedničkou.

nahoru