Otevřít menu
Home  >  AERO-THERM® stěrky  >  Podlahová stěrka
AERO-THERM<sup>®</sup> floor

Podlahová stěrka

Řešení problému chladných podlah

izolace podlahy
tepelná izolace podlahy

Použití stěrky

Podlahová stěrka AERO-THERM® floor je speciálně určená pro zlepšení tepelných vlastností Vaší podlahy. Pokud tedy uvažujete, jak zajistit lepší izolačně-tepelné vlastnosti při realizaci nebo rekonstrukci podlahy v rodinném domě, v kanceláři nebo prostorách určených pro podnikání, pak je stěrka AERO-THERM® floor optimálním řešením. S ohledem na své vynikající termoizolační schopnosti výrazně snižuje energetickou náročnost staveb a v případě, kdy je aplikována pod podlahové topení, také zvyšuje efektivitu celého topného systému.

 

Technická specifikace

Tenkovrstvá podlahová termoaktivní stěrka AERO-THERM® floor v podobě vodou ředitelného tmelu je další vývojovou fází námi nabízených stěrek se speciálním určením. Stěrka obsahuje speciální kuličky. Veškeré základní komponenty stěrky unikátně propojuje difúzně otevřená disperze v izolační materiál nové dimenze. AERO-THERM® floor vytváří v tloušťce 1 mm na povrchu kompaktní a pružnou vrstvu. Struktura stěrky je daná jak plnivem, tak i pojivem obohaceným o další složky. Díky svým specifickým vlastnostem není nutné AERO-THERM® floor chránit při použití měkkých podlahových krytin pochozí zpevněnou (např. betonovou) vrstvou.

Parametr
Hodnota

Parametr

Hodnota

Forma materiálu

vodou ředitelný tmel

Funkce

termoreflexe, termoizolace

Složení

plnivo, disperze, aditiva

Aplikační tloušťka

0,8 –1,0 mm

Minimální životnost

25 let při dodržení technologie aplikace

Základní charakteristiky
Vlastnosti/třída
Harmonizované technické specifikace

Základní charakteristiky

Vlastnosti/třída

Harmonizované technické specifikace

Propustnost pro vodní páru EN ISO 7783-2

V1 vysoká

EN 15824

Permabilita vody EN 1062-3

W1 vysoká

EN 15824

Přídržnost EN 1542

0,6 MPa

EN 15824

Přilnavost EN ISO 4624

1,0 MPa

EN 15824

Trvanlivost

NPD

EN 15824

Tepelná vodivost λ(W/mK) EN 12667

0,035 λ(W/mK)

EN 15824

Reakce na oheň EN 13501-1+A1

F *

EN 15824

* vyhovuje bez zkoušení, výrobek není aplikován jako konečná vrstva na podlahy popř. ostění, předpokládá se konečná povrchová vrstva pochůzné plochy odolnou vrstvou /materiálem/ a u ostění úprava barvou (nátěr, nástřik).

Hlavní výhody

  • snížení nákladů na vytápění
  • snižuje tepelnou jímavost nášlapné vrstvy
  • ovlivňuje energetickou náročnost staveb
  • účinná aplikační vrstva jen 1mm
  • ideální v kombinaci s topnou fólií

 

Všeobecná pravidla aplikace podlahové stěrky

AERO-THERM® floor vyžaduje podklad soudržný, zbavený mastnoty, prachu, nečistot a plísní. AERO-THERM® floor nelze aplikovat na podklady trvale vlhké z důvodu např. vzlínající vlhkosti, porušené hydroizolace atd.

Betonové potěry a nivelační stěrky

AERO-THERM® floor aplikujte na vyzrálý podklad (viz. technické listy příslušných hmot). Platí to i pro lokální opravy podkladu, POZOR! při výběru vysprávkových hmot. Při aplikaci potahováním zubovým hladítkem je nutné povrch napenetrovat.

Kovy a jiné nesavé materiály

Odstraňte vrstvy starých nesoudržných nátěrů. U kovového podkladu odstraňte případnou zkorodovanou vrstvu,odstraňte prach a nečistoty a natřete základovou barvou. Na nesavé podklady jako jsou např. plastové trubky je vhodné aplikovat odpovídající adhezní můstek (např. penetrace s křemičitým pískem apod.).

Dřevo a dřevovláknité materiály

Při aplikaci potahováním zubovým hladítkem je nutné povrch napenetrovat systémovou penetrací.

Sádrovláknité a sádrokartonové desky

Při aplikaci potahováním zubovým hladítkem je nutné povrch napenetrovat systémovou penetrací.

AERO-THERM® floor lze aplikovat stěrkováním, stříkáním nebo litím na vhodně připravený povrch podlahy. Vzhledem k obsahu kvalitního plniva  a pojiva je možné stěrku aplikovat na různé povrchy, jako jsou beton, lité podlahy nebo i OSB desky. Stěrku AERO-THERM® floor vždy nejdříve důkladně rozmíchejte (materiál může při delším skladování odloučit vodu) a poté postupně přilévejte čistou vodu až do konzistence husté smetany (pro aplikaci potahování).

Nátěry

Kontaktujte dodavatele/výrobce pro konzultaci, zda je zvolený materiál vhodný k aplikaci na AERO-THERM® floor.

Obklady a dlažby

Výběr lepidla konzultujte s dodavatelem/výrobcem stěrky.

Koberce a plovoucí podlahy

Koberec lze pokládat přímo na AERO-THERM® floor. Pod plovoucí podlahu doporučujeme instalovat kročejovou izolaci. AERO-THERM® floor je díky svým vlastnostem velmi vhodné aplikovat pod podlahová vytápění jak teplovodní tak i elektrická. Před aplikací doporučujeme konzultaci s výrobcem stěrky.

Balení a spotřeba stěrky

Podlahová termoaktivní stěrka AERO-THERM® floor je v nabídce v balení 5L, 12L a 30L.

Certifikace

Výrobek podlahovou stěrku AERO-THERM® floor naposledy certifikoval Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. dne 4.9.2019.

tepelná izolaceTechnická dokumentace

eshop izolační stěrkyEshop pro maloodběratele

kontakt izolaceKontaktujte nás (při větších odběrech, dotazech)

nahoru