Otevřít menu
Home  >  Projekty EU

Projekty EU

Vliv termoaktivní stěrky AERO-THERM® na tepelné chování a spotřebu energie vytápěných prostor

Za podpory Evropského fondu pro regionální rozvoj byl financován projekt Vliv termoaktivní stěrky AERO-THERM® na tepelné chování a spotřebu energie vytápěných prostor. Cílem experimentu bylo ověření předpokladu, že termoaktivní stěrka AERO-THERM® na vnitřním povrchu obalových konstrukcí vytápěného prostoru vede ke snížení tepelné ztráty prostupem a/nebo ke zvýšení vnitřní teploty, a tím ke snížení spotřeby energie na vytápění, resp. zvýšení operativní teploty v prostoru.

Dotace EU
nahoru