Otevřít menu
Home  >  AERO-THERM® stěrky  >  Průmyslový termoizolační nástřik
AERO-THERM® industry

Průmyslový termoizolační nástřik

Snížení energetické náročnosti výroby

izolace podlahy
tepelná izolace hal

Použití stěrky

AERO-THERM® industry je stěrková termoaktivní a izolační hmota, která svými vlastnostmi ovlivňuje energetickou náročnost výrobních zařízení a provozů. Vzhledem k obsahu kvalitního plniva je možné AERO-THERM® industry aplikovat na různá průmyslová zařízení a snížit tak jejich spotřebu energie. Současně snížit povrchovou teplotu na bezpečné hodnoty a omezit tepelnou zátěž prostředí, kde se zařízení nachází. Dále lze aplikovat na kovové konstrukce, kde brání kondenzaci vlhkosti a následné korozi materiálu nebo spojů, či odkapávání kondenzátu.

AERO-THERM® industry lze aplikovat na kovové konstrukce staveb a zařízení, popř. jiná technologická zařízení jako jsou pece, lisy, temperovací komory, sušárny, potrubí a další.

 

Technická specifikace

AERO-THERM® industry vytváří na povrchu technologických zařízení kompaktní a pružnou vrstvu. Struktura stěrky je daná jak plnivem, tak i pojivem obohaceným o další složky. Zařízení povrchově upravená stěrkou AERO-THERM® industry mají rychlejší náběh na pracovní teplotu, déle si ji udrží a chladnou pomaleji. Naopak u chladících zařízení (mrazící boxy, mrazící vozy apod.) významně omezuje pronikání vnějšího tepla do vychlazovaného prostoru. AERO-THERM® industry lze aplikovat celoplošně a rovnoměrně na jednoduché i tvarově složité plochy.

Parametr
Hodnota

Parametr

Hodnota

Forma materiálu

vodou ředitelný tmel

Funkce

termoreflexe, termoizolace

Složení

plnivo, disperze, aditiva

Aplikační tloušťka

0,8 –1,0 mm

Minimální životnost

10 let při dodržení technologie aplikace

Popis měření
Bez aplikace
Se stěrkou

Popis měření

Bez aplikace

Se stěrkou

Rozdíl teplot a čas pro dosažení teploty zařízení 180 °C

150 (K)
42,5 min

154 (K)
42,5 min

Výdrž po dosažení teploty zařízení 180 °C

21 min.

27 min.

Chladnutí z teploty zařízení 180 °C na teplotu 40 °C

482 min

601 min

Spotřeba elektrické energie vulkanizačního lisu

3,63 kWh

3,38 kWh
(úspora 6,9%)

Pokles povrchové teploty

95,6 °C

66,8 °C


SOUHRN:

 

 

náběh pracovní teploty

rychlejší (řádově %)

výdrž

 

delší (o 28%)

chladnutí

 

delší (o 24%)

povrchová teplota

 

nižší (o 30%)

spotřeba energie

 

nižší (v průměru o 6%)

Bez aplikace
Se stěrkou

Hlavní výhody

  • Snižuje energetickou náročnost výrobních zařízení
  • Brání kondenzaci vlhkosti
  • Zabraňuje korozi materiálů nebo spojů
  • Vylepšuje bezpečnost a hygienu práce
  • Dlouhá životnost – až 10 let

 

Všeobecná pravidla aplikace podlahové stěrky

AERO-THERM® industry lze aplikovat na kovové konstrukce staveb a zařízení, popř. jiná technologická zařízení jako jsou pece, lisy, temperovací komory, sušárny, potrubí a další. Přínos aplikace stěrky AERO-THERM® industry se projeví snížením energetické náročnosti zařízení a zlepšením bezpečnosti a hygieny práce z hlediska BOZP.

AERO-THERM® industry vyžaduje povrch soudržný, zbavený mastnoty, prachu, nečistot a plísní. U kovových podkladů musí být povrch zbaven koroze a starých nátěrů. Podklad je nutné natřít základovou barvou. AERO-THERM® industry nelze aplikovat na podklady trvale vlhké z důvodu vzlínající vlhkosti nebo stékající vody. AERO-THERM® industry odstraní kondenzaci vzdušné vlhkosti na chladném povrchu zařízení a konstrukcí.

Příprava podkladu před aplikací na kovy a jiné nesavé materiály

Odstraňte vrstvy starých nesoudržných nátěrů. U kovového podkladu odstraňte případnou zkorodovanou vrstvu, natřete základovou barvou. Očistěte od prachu, mastnoty a nečistot. Na nesavé podklady jako jsou např. plastové trubky je vhodné aplikovat odpovídající adhezní můstek.

Stěrku AERO-THERM® industry můžeme nanášet nerezovým zubovým hladítkem nebo stříkáním. Pro stříkání lze použít nízkotlaké i vysokotlaké stříkací zařízení.

Druhým krokem, pro dosažení optimálního povrchu, je fáze vyhlazení. AERO-THERM® industry lze vyhladit pouze v mokrém stavu. Je-li povrch již zaschlý, je nutné jej zvlhčit čistou vodou. K tomu je vhodné použít mechanického rozstřikovače. Doba schnutí je závislá na teplotě a vlhkosti -nejdříve však po 18 –24 hodinách po aplikaci. Zaschlý materiál je pak velmi obtížné zbrousit.

Nátěry

Pro konečnou povrchovou úpravu je vhodné opatřit AERO-THERM® industry vrchním nátěrem. Kontaktujte dodavatele/výrobce pro konzultaci, zda je zvolený materiál vhodný k aplikaci na AERO-THERM® industry.

Obklady a opláštění

Výběr lepidla konzultujte s dodavatelem/výrobcem stěrky.

Balení a spotřeba stěrky

Stěrku AERO-THERM® industry lze zakoupit v balení 5l, 12l a 30l.

Vysoká výtěžnost z objemu na m2 aplikované plochy (z 1 m3 stěrky při aplikační tloušťce 1 mm je možné nanést až 1000 m2).

tepelné izolace výroby

Balení 5 l = 5 m2

tepelná izolace hal

Balení 12 l = 12 m2

tepelná izolace haly

Balení 30 l = 30 m2

Certifikace

Výrobek průmyslovou stěrku AERO-THERM® industry naposledy certifikoval Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. dne 4.9.2019.

tepelná izolaceTechnická dokumentace

kontakt izolaceKontaktujte nás (pro objednání, při dotazech)

nahoru