Otevřít menu
Home  >  AERO-THERM® stěrky  >  Exteriérová stěrka
AERO-THERM exterier

Exteriérová stěrka

Dokonalá termoizolace vaší budovy

izolace stěn
tepelná izolace domu

Použití stěrky

Exteriérová stěrka AERO-THERM® exterier patří k dalším produktům naši společnosti. Svým složením je, stejně jako interiérová stěrka, určena pro majitele rodinných domů,bytů, chat, chalup, kanceláří, komerčních objektů nebo i výrobních hal. Zásadní rozdíl je v místě aplikace. Jedná se o venkovní termoizolační stěrku. V teplých letních dnech zajišťuje tepelný komfort ve vnitřních prostorech budov. Výrazně snižuje přehřívání stěn a konstrukcí objektů a tím prokazatelně snižuje náklady na klimatizování objektů. Svou funkci má ale i u objektů, které klimatizaci nemají. V klimatických podmínkách střední Evropy je vhodnou kombinací s interiérovou stěrkou AERO-THERM®.

 

Technická specifikace

Tenkovrstvá exteriérová stěrka je nabízena v podobě vodou ředitelného tmelu. Stěrka AERO-THERM® exterier obsahuje 3M skleněné kuličky ( varianta AERO-THERM® exterier+) nebo mikrokuličky s vysokou pevností a pružností (varianta AERO-THERM® exterier), AEROGEL jako špičkový izolant, aditiva a pojivo. Optimální účinná síla stěrky je pouhý 1mm. Exteriérová stěrka AERO-THERM® exterier splňuje nároky na odolnost vůči UV záření, je hydrofobní a paropropustná. Její schopnost termoreflexe dokáže zajistit odraz většiny dopadajícího slunečního záření a tím eliminovat postupné prohřívání stěn veškerých objektů, na které je naše exteriérová stěrka aplikována.

AERO-THERM® exterier Vám zajistí udržení tepelné pohody i horkých letních dnech a nabízí rychlé a moderní řešení vedoucí k úsporám nákladů za energie.

AERO-THERM® exterier vytváří v tloušťce 1 mm na povrchu kompaktní a pružnou vrstvu. Struktura stěrky je daná jak plnivem, tak i pojivem obohaceným o další složky. Díky svým specifickým vlastnostem je AERO-THERM® exterier odolný UV záření, je hydrofobní a zároveň paropropustný.

Parametr
Hodnota

Parametr

Hodnota

Forma materiálu

vodou ředitelný tmel

Funkce

termoreflexe, termoizolace

Složení

plnivo, disperze, aditiva

Aplikační tloušťka

0,8 –1,0 mm

Minimální životnost

15 let při dodržení technologie aplikace

Základní charakteristiky
Vlastnosti/třída
Harmonizované technické specifikace

Základní charakteristiky

Vlastnosti/třída

Harmonizované technické specifikace

Hustota odporu difuzního toku vodní páry

V= 81,47
g.m-2.den-1

(ČSN) EN ISO 7783

Permabilita vody

W3-nízká
(0,02kg/m2. h0,5)

EN 1062-3

Přilnavost

0,7 MPa

EN ISO 4624

Přilnavost po zkoušce teplotního cyklování

1,0 MPa

EN ISO 4624
(ČSN) EN 13687-3

Počet cyklů

20

(ČSN) EN 13687-3

Trvanlivost

NPD

EN 15824

Difuzní ekvivalent tloušťky vzduchové vrstvy sd

0,3 (m)

(ČSN) EN ISO 7783-2

Parametr
Hodnota

Parametr

Hodnota

Forma materiálu

vodou ředitelný tmel

Funkce

termoreflexe, termoizolace

Složení

plnivo, disperze, aditiva

Aplikační tloušťka

0,8 –1,0 mm

Minimální životnost

15 let při dodržení technologie aplikace

Základní charakteristiky
Vlastnosti/třída
Harmonizované technické specifikace

Základní charakteristiky

Vlastnosti/třída

Harmonizované technické specifikace

Permabilita vody

W1-vysoká

EN 1062-3

Přilnavost

0,4 MPa

(ČSN) EN 73 2577

Přilnavost po zkoušce teplotního cyklování

≥ 0,2 MPa

(ČSN) EN 73 2579

Počet cyklů

20

(ČSN) EN 13687-3

Trvanlivost

NPD

EN 15824

Difuzní ekvivalent tloušťky vzduchové vrstvy sd

0,3 (m)

(ČSN) EN ISO 7783-2

Hlavní výhody

  • Snížení nákladů na klimatizaci
  • Zamezuje přehřívání stavebních konstrukcí v letních slunečných dnech
  • Výrazně omezuje prostup tepla venkovní zdí
  • Omezuje přehřívání konstrukcí budov
  • Vysoká životnost – až 10 let

 

Všeobecná pravidla aplikace exteriérové stěrky

Exteriérová stěrka AERO-THERM® exteriér se aplikuje ve vrstvě jednoho milimetru, je důležité kvalitně zpracovávat detaily. Pozor! Nesmí dojít k vynechání, přerušení, nebo k nedostatečné aplikační vrstvě (dochází při zabrušování). Vždy nejdříve rozmíchejte samotný AERO-THERM® exterier.

U varianty AERO-THERM® exterier + odeberte potřebné množství do čisté nádoby, poté postupně přidávejte čistou vodu podle aktuální potřeby. Rozmíchejte do konzistence husté smetany. POZOR –používejte nižší otáčky při míchání stěrky, nepoškodíte tak plnivo (skleněné kuličky).

U varianty AERO-THERM® exterier je NUTNÉ! nejdříve rozmíchat celý obsah balení v originální nádobě. Poté lze odebrat potřebné množství do čisté nádoby a za stálého míchání postupně přilévat velmi malé množství vody. Rozmíchejte do konzistence husté smetany. Stěrku lze míchat i vyššími otáčkami...

Před aplikací stěrky je nutné připravit povrch dle návodu. Příprava obnáší očištění a odmaštění stěn a následnou penetraci, která zajistí optimální připravenost stěn před aplikací exteriérové stěrky. Podklad musí být soudržný!

Exteriérová stěrka AERO-THERM® exterier může tvořit buď finální vrstvu venkovní omítky nebo může tvořit jednu z vrstev celého fasádního souvrství. Nedoporučuje se ale její přímé barevné tónování s ohledem na možnost porušení správného složení a eliminaci plné funkčnosti exteriérové stěrky.

Další možností je nástřik stěrky na venkovní zdivo nebo konstrukci stavby. Nelze ale použít vysokotlaké stříkací zařízení. Stěrka se musí stříkat použitím nízkotlakého stříkacího zařízení, které nepoškodí vnitřní strukturu stěrky.

Betonové potěry a nivelační stěrky

AERO-THERM® exterier aplikujte na vyzrálý podklad (viz. technické listy příslušných hmot). Platí to i pro lokální opravy podkladu, POZOR ! při výběru vysprávkových hmot. Při aplikaci potahováním zubovým hladítkem je nutné povrch napenetrovat.

Kovy a jiné nesavé materiály

Odstraňte vrstvy starých nesoudržných nátěrů. U kovového podkladu odstraňte případnou zkorodovanou vrstvu,odstraňte prach a nečistoty a natřete základovou barvou. Na nesavé podklady jako jsou např. plastové trubky je vhodné aplikovat odpovídající adhezní můstek (např. penetrace s křemičitým pískem apod.).

Dřevo a dřevovláknité materiály

Při aplikaci potahováním zubovým hladítkem je nutné povrch napenetrovat systémovou penetrací.

Sádrovláknité a sádrokartonové desky

Při aplikaci potahováním zubovým hladítkem je nutné povrch napenetrovat systémovou penetrací.

Exteriérovou stěrku AERO-THERM® exterier lze nanášet potahováním pomocí zubového nerezového hladítka (na zdivo 6mm zuby, na sádrokarton 4mm zuby) nebo válečkováním, kdy se doporučuje k aplikaci použít strukturální váleček (flok). Pro dosažení různých struktur se AERO-THERM® exterier ředí vodou v různých poměrech, čím více vody, tím nižší struktura (ředění od 5 do 35 %). Pro dosažení jednolité 1mm vrstvy jsou třeba 2 –3 nátěry válečkem.

Poslední možností nanášení je možnost stříkání stěrky. AERO-THERM® exterier lze stříkat nízkotlakým stříkacím zařízením, které pro tlakování materiálu nepoužívá mechanické části, došlo by k porušení plniva (skleněných mikrokuliček). Pracovní tlak stříkaného materiálu by neměl přesáhnout 5 MPa. Ředění: do 1 litru vody na 5 litrů stěrky. Vodu však je nutné přilévat postupně, aby nedošlo k přeředění stěrky!!

Díky svým vlastnostem může být AERO-THERM® exterier použit jako finální vrstva. Tónování výrobku není doporučeno! Mohlo by dojít k omezení vlastností výrobku. Doporučujeme však stěrku přetřít fasádní barvou nebo na ni nanést požadovaný typ fasády. Funkčnost stěrky AERO-THERM® exterier je zajištěna i v tomto souvrství.

Nátěry

Kontaktujte dodavatele/výrobce pro konzultaci, zda je zvolený materiál vhodný k aplikaci na AERO-THERM® exteriér.

Obklady a dlažby

Výběr lepidla konzultujte s dodavatelem/výrobcem stěrky.

Fasádní barvy

Balení a spotřeba stěrky

Exteriérovou stěrku AERO-THERM® exterier je možné zakoupit v balení 5l, 12l a 30l. Potřebné množství stěrky lze s velkou přesností určit podle plochy venkovních stěn, na které má být exteriérová stěrka aplikována. Na každý m2 stěny potřebujete 1 litr stěrky.

izolace zdi
izolace stěny

Certifikace

Výrobek AERO-THERM® exterier naposledy certifikoval Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. dne 4.9.2019.

tepelná izolaceTechnická dokumentace

eshop izolační stěrkyEshop pro maloodběratele

kontakt izolaceKontaktujte nás (při větších odběrech, dotazech)

EXTERIÉROVÁ STĚRKA - REALIZOVANÉ APLIKACE

nahoru

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.   Více informací    Rozumím