Otevřít menu
Home  >  AERO-THERM® stěrky  >  Izolace stěn interiérovou stěrkou
AERO-THERM

Interiérová stěrka

Dokonalé řešení pro zateplení místností zevnitř

izolace stěn
tepelná izolace vnitřních stěn

Použití stěrky

Interiérová termoaktivní stěrka AERO-THERM® je určena pro všechny obyvatele rodinných domů, bytových domů, pro vlastníky kancelářských budov a komerčních objektů apod. Schopnost stěrky vytvářet tepelnou pohodu není jen marketingovou frází. Aplikace interiérové stěrky prokazatelně snižuje náklady na vytápění. Její schopnost tepelně izolovat stěny a zajistit až o 2 - 3°C vyšší pocitovou teplotu v místnosti byla prokázána na specializovaných pracovištích u nás i v zahraničí. Další nezanedbatelný účinek naší interiérové stěrky je využíván tam, kde tvorba tepelných mostů vede ke vzniku nežádoucích plísní na vnitřních stěnách. I v tomto případě nabízí naše stěrka řešení, které je definitivní. Eliminací tepelných mostů dojde k zabránění tvorby plísní. S naší interiérovou stěrkou AERO-THERM® tedy nejen ušetříte, ale zároveň Vám zajistí i zdravé prostředí doma i v práci.

 

Technická specifikace

Tenkovrstvá termoaktivní stěrka do interiéru v podobě vodou ředitelného tmelu AERO-THERM® je poslední vývojovou fází materiálů plněných 3M skleněnými kuličkami a zároveň prvním výrobkem nové generace obsahující nejlepší izolant na světě, kterým je AEROGEL. Jeho nanometrové částice výrazně zvyšují tepelně izolační schopnosti použitých 3M kuliček. Veškeré základní komponenty stěrky unikátně propojuje difúzně otevřená disperze v materiál nové generace.

AERO-THERM® je interiérová izolační omítka, složená celkem z  10 zdravotně nezávadných komponent, které dohromady vytváří účinnou tepelnou ochranu celé místnosti. Účinná termoaktivní aplikační vrstva je pouhý 1mm!

Základní charakteristiky
Vlastnosti/třída
Harmonizované technické specifikace

Základní charakteristiky

Vlastnosti/třída

Harmonizované technické specifikace

Propustnost pro vodní páru EN ISO 7783-2

V2 střední

EN 15824

Permabilita vody EN 1062-3

W1 vysoká

EN 15824

Přídržnost EN 1542

≥ 0,80 MPa

EN 15824

Trvanlivost

NPD

EN 15824

Tepelná vodivost λ(W/mK) EN 12667

0,047

EN 15824

Reakce na oheň EN 13501-1+A1

A2 -s1, d0

EN 15824

Popis měření
Bez stěrky
Se stěrkou

Popis měření

Bez stěrky

Se stěrkou

Průběh teplot a čas pro dosažení teploty 23°C

10 (K)
41 min

7 (K)
30 min

Spotřeba elektrické energie pro udržování shodné vnitřní teploty (vztaženo k časovému intervalu 4 dny)

33,17 (kWh)

27,2 (kWh)
(úspora 5,97 kWh)

Pokles vnitřní teploty o 3°C při tlumeném režimu vytápění ČSN 73 0540-2 :2011 Tepelná ochrana budov -Část 2 Požadavky

30 min.

55 min.

Snížení návrhového tepelného výkonu prostupem tepla vnějšími konstrukcemi dle ČSN EN 12831, pro dosažení parametrů tepelné pohody v kW:

 

 

Sálavý zdroj - tepelný výkon

149 (kW)

82 (kW)
(úspora 35%)

Konvekční zdroj - tepelný výkon

167 (kW)

103 (kW)
(úspora 26%)


Výsledky srovnávacího měření:

 

 

úroveň tepelné pohody pro pobyt v místnosti

X

vyšší

interval k dosažení teploty 23°C /nárůst-pokles/

 

rychlejší-pomalejší

dosažená denní úspora

 

min.12,5%

tepelná stabilita

 

zvýšená

Bez stěrky
Se stěrkou

Hlavní výhody

  • Snížení nákladů na vytápění
  • U sálavých zdrojů šetříte až 26% nákladů
  • U konvekčních zdrojů tepla ušetříte dokonce až 35% nákladů
  • Eliminace tepelných mostů
  • Zabránění tvorby plísní
  • Zvýšení pocitové teploty v místnosti při stejných nákladech na topení až o 3°C
  • Zlepšení proudění vzduchu v místnosti
  • Zamezení sálání chladu ze stěn

 

Všeobecná pravidla aplikace interiérové stěrky

Interiérová stěrka AERO-THERM® se aplikuje ve vrstvě jednoho milimetru, je důležité kvalitně zpracovávat detaily. Pozor! Nesmí dojít k vynechání, přerušení, nebo k nedostatečné aplikační vrstvě (dochází při zabrušování). Při aplikaci na celé stěny či strop dodržte přesahy na sousedící stěny, aby nedocházelo k ostrým tepelným přechodům a tím ke kondenzaci vlhkosti na studeném přechodu v rozích. AERO-THERM® aplikujte s přesahy cca 40 cm.

Vždy nejdříve rozmíchejte samotný AERO-THERM® Odeberte potřebné množství do čisté nádoby, poté postupně přidávejte čistou vodu podle aktuální potřeby. Rozmíchejte do konzistence husté smetany. POZOR –používejte nižší otáčky při míchání AERO-THERM®u, nepoškodíte tak plnivo (skleněné kuličky).

Před aplikací stěrky je nutné připravit stěny dle návodu. Příprava obnáší očištění a odmaštění stěn a následnou penetraci, která zajistí optimální připravenost stěn před aplikací interiérové stěrky. Podklad musí být pevný a soudržný, jelikož platí, že životnost stěrky AERO-THERM® odpovídá životnosti podkladu.

Interiérovou stěrku AERO-THERM® lze nanášet na staré i nové omítky, sádrokartonové desky nebo i OSB desky.

Staré omítky

Staré malby, nesoudržné vrstvy a zvětralou omítku je třeba oškrábat a poté napenetrovat AT –penetrací. Staré zdivo, na které bylo v minulosti aplikováno více nátěrů, popř. jsou na stěnách neidentifikovatelné skvrny, je nutné AT-penetraci aplikovat 2x, nebo použít hloubkovou paropropustnou penetraci. Vyspravení prasklin, děr a nerovností zdiva, je nutné z důvodu vysoké spotřeby materiálu, pozor na písek vystupující ze štuku (odstranit broušením), došlo by ke znehodnocení vrstvy AERO-THERM®.

Nové omítky

U nových stěn hladký povrch napenetrovat A-T penetrací. Na stěnách již ošetřených malbou je nutné zjistit, jak velkou přídržnost má malba k podkladu –kousek stěny namočte vodou a zkuste škrábat. Pokud se malba snadno uvolňuje, odstraňte ji. Drží-li malba pevně, stačí jí před aplikací AERO-THERM®u natřít A-T penetrací. Termoaktivní stěrkou AERO-THERM® lze nahradit poslední vrstvu na nových omítkách (jako je štuk apod.)

Sádrokarton

Sádrokartonové stěny je vždy nutné ošetřit A-T penetrací z důvodu snížení nasákavosti povrchu. Je-li stěna již ošetřena malbou, je nutné zjistit její přídržnost k podkladu. Kvalitní, pevnou malbu soudržnou s podkladem stačí natřít A-T penetrací. V opačném případě je nutné starou malbu odstranit!

OSB desky

Termoaktivní stěrka AERO-THERM® velmi dobře drží na dřevoštěpkovém podkladu, jako jsou OSB desky. Před aplikací AERO-THERM®u je nutné povrch desky ošetřit A-T penetrací. U stěn a stropů tvořených OSB deskami, které chceme ošetřit stěrkou AERO-THERM® , je nutné zajistit přesné slícování jednotlivých desek (odstranění odskoků) a též konstrukčně zamezit pohybu jednotlivých desek. Jinak není možné zaručit, že spoje neprasknou. Jednotlivé spoje je dobré zpevnit sádrokartonářskou bandážní páskou. K tmelení spojů se použije AERO-THERM®. Na takto zpevněné spoje je již možné aplikovat 1mm vrstvu termoaktivní stěrky.

Interiérovou stěrku AERO-THERM® lze nanášet potahováním pomocí zubového nerezového hladítka (na zdivo 6mm zuby, na sádrokarton 4mm zuby) nebo válečkováním, kdy se doporučuje k aplikaci použít strukturální váleček (flok). Pro dosažení různých struktur se AERO-THERM® ředí vodou v různých poměrech, čím více vody, tím nižší struktura (ředění od 5 do 35 %). Pro dosažení jednolité 1mm vrstvy jsou třeba 2 –3 nátěry válečkem.

Poslední možností nanášení je možnost stříkání stěrky. AERO-THERM® lze stříkat nízkotlakým stříkacím zařízením, které pro tlakování materiálu nepoužívá mechanické části, došlo by k porušení plniva (skleněných mikrokuliček). Pracovní tlak stříkaného materiálu by neměl přesáhnout 5 MPa. Ředění: do 1 litru vody na 5 litrů stěrky. Vodu je nutné přidávat postupně za stálého míchání, aby nedošlo k jejímu přeředění!

Stěny, na které naneseme interiérovou stěrku, lze upravit malířskou barvou, kdy výrobce udává 10 i více přemaleb bez nutnosti škrábat. Na AERO-THERM® lze lepit tapety, obklady, dlažbu, sádrokartonové desky a jiné povrchové úpravy stěn a stropů. Do prostředí namáhaného vodou a vlhkostí aplikujte speciální hydroizolační nátěr na polymerní bázi.

Balení a spotřeba stěrky

Interiérovou stěrku AERO-THERM® dodáváme v balení 3l, 5l, 12l a 30l. Potřebné množství stěrky lze s velkou přesností určit podle plochy stěn, na které má být stěrka aplikována. Na každý m2 stěny potřebujete 1 litr stěrky.

izolace zdi
izolace stěny

Certifikace

Výrobek interiérovou stěrku AERO-THERM® certifikoval naposledy Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. dne 4.9.2019.

tepelná izolaceTechnická dokumentace

eshop izolační stěrkyEshop pro maloodběratele

kontakt izolaceKontaktujte nás (při větších odběrech, dotazech)

nahoru