Otevřít menu
Home  >  Realizované aplikace  >  Částečné zateplení chladící místnosti SOU

Částečné zateplení chladící místnosti SOU

referenceČástečné zateplení chladící místnosti SOU referenceČástečné zateplení chladící místnosti SOU referenceČástečné zateplení chladící místnosti SOU referenceČástečné zateplení chladící místnosti SOU referenceČástečné zateplení chladící místnosti SOU

Lokalita: Praha
Typ domu: veřejná budova, Střední odborné učiliště
Datum realizace: září 2010

Původní stav

Kondenzace vlhkosti na příčce mezi chladící místností a místností s myčkou na nádobí. Tvorba plísní na zdivu nad obklady a ve spárách mezi obklady.

Příčina problémů

Chladící místnost není izolovaná od vedlejšího prostoru. Chlad procházející stěnami umožňuje kondenzaci vlhkosti v okolních místnostech.

Řešení problému

Bylo doporučeno aplikovat AERO-THERM® celoplošně, ale vzhledem k obložení obklady, které jsou doposud zachovalé a majitel nechtěl bourat, byla stěrková hmota aplikována nad obklady s přesahem na strop a sousedící zdivo. Zdivo bylo nutné oškrábat a odstranit staré malby, přípravek Biostat Profi byl aplikován na obnažené zdivo jako preventivní protiplísňový přípravek a po zaschnutí byl podklad napenetrován pro sjednocení podkladu a snížení nasákavosti. AERO-THERM® byl naaplikován potahováním a upraven kvalitní malířskou barvou.

Celkové, zatím nerealizované řešení

Snížení nákladů na chlazení v chladící místnosti tím, že se termoaktivní stěrkou AERO-THERM® zaizoluje celá chladící místnost. Aplikovat AERO-THERM® pod obklady, dlažbu, na malované stěny, na vstupní tepelně neošetřené dveře a zárubeň. Tím vším se sníží procházení chladu do okolních prostorů a zabrání tvorbě plísní.

Výsledek částečného řešení

Přerušení kondenzace vlhkosti na malované části stěny. Zabránění růstu plísní na ošetřené ploše.

Stav po půl roce

V březnu 2011 jsme se byli podívat v jakém stavu je stěna ošetřená AERO-THERM®em. Po plísni ani stopy a podle personálu kuchyně nedocházelo ani ke kondenzaci vlhkosti na stěně chladící místnosti. Praxe potvrzuje potenciál AERO-THERM®u při odstraňování příčin kondenzace vzdušné vlhkosti. Výhodou AERO-THERMu je nenáročnost jeho aplikace, byť jde o prostor, rychlost či omezení provozu.

předchozí reference
reference
další reference
nahoru